• සහාය අමතන්න 0086-13331381283

රෙදි වෙල්වට් කෑම පුටුව

  • Nordic Velvet Leisure Modern Fabric Dining Chair

    Nordic Velvet Leisure Modern Fabric Dining Chair

    මෙම සමකාලීන උච්චාරණ පුටු සෑම එකක්ම කල් පවතින අච්චු ප්ලාස්ටික් වලින් සාදා ඇති අතර වාඩි වී සිටින පැත්තේ රෙදි වලින් උඩු මහල කර ඇත, ඒවා මෘදු ලොම් උඩු මහල සහිත මුල් ප්ලාස්ටික් ෂෙල් පුටු වලට කුෂන් එකතු කරන බව සිතන්න, වඩාත් සුවපහසු ආසනයකට දායක වේ. රෙදිපිළිවල වයනය මැද ශතවර්ෂයේ සම්භාව්‍ය පුටු සඳහා නවීන ස්පර්ශයක් එක් කරයි, ඒවා ඕනෑම අවස්ථාවක්, සැකසුම් සහ අලංකරණ විලාසය සඳහා පරිපූර්ණ කරයි.